Alle lokale sites: start.lokaal.be.


Wat?
In tegenstelling tot het overgrote deel van de internetsites richt lokaal.be zich voornamelijk op, hoe kan het ook anders, lokale informatie. Door www van onze url te vervangen in de naam of postcode van uw gemeente kom je meteen terecht op de juiste website. De aldaar aanwezige lokale informatie zullen we trachten zo ruim mogelijk te maken, hierbij denken we momenteel aan algemene gemeentelijke informatie, een lokale agenda, informatie over toerisme, lokale handelaars en verenigingen.

Waarom?
Via Internet heb je de mogelijkheid om binnen enkele ogenblikken informatie op te vragen die zich aan de andere kant van de wereld bevindt, toch is het veelal onbegonnen werk om iets te vinden over jou gemeente, een lokale handelaar, activiteit of bezienswaardigheid.

Doel?
Lokaal.be staat momenteel nog in z'n kinderschoenen, maar we werken er momenteel aan om zo snel mogelijk ons informatieaanbod uit te breiden. In eerste instantie werken we aan een uitgebreide lokale webindex.contact - nationaal.be